Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

 • m.tytyk
 • 24/100 Students
 • BHP
 • 8 Lessons /1 Quizes
Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami jest skierowane do pracodawców – osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami i spółdzielniami. Kurs jest także przeznaczony dla pracowników, którzy kierują zespołami ludzkimi – dyrektorów, kierowników, szefów działów, mistrzów, brygadzistów.

Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego BHP i przeprowadzane regularnie co 5 lat.

Zakres szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami porusza najważniejsze regulacje prawne z zakresu BHP, identyfikację, analizę i ocenę czynników szkodliwych dla zdrowia, organizację i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizację szkoleń BHP w zakładzie pracy. Kurs ten porusza także kwestie związane z wypadkami w pracy – zasady postępowania w sytuacji zagrożeń, pożarów oraz związaną z nimi profilaktyką.

Forma kursu BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami jest szkoleniem w całości przeprowadzanym za pośrednictwem internetu. Rozpoczęcie kursu możliwe w dowolnym momencie po zalogowaniu się do naszego serwisu. Kurs ma celu uzupełnienie i aktualizację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie dostarczonych przez nas materiałów. Ma formę samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami odbywa się online, składa się z 8 lekcji w formie PDF. Kurs jest zakończony testem podsumowującym. Po jego zaliczeniu wystawiany jest imienny certyfikat, który jest wysyłany w wersji elektronicznej na adres e-mail, bądź w formie papierowej na podany w zamówieniu adres pocztowy. Przez cały okres trwania szkolenia możliwe są konsultacje obejmujące zakres tematyczny szkolenia.

Częstotliwość szkoleń

 • Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 • Kolejne szkolenia w okresach co 5 lat.

Korzyści

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych z każdego miejsca pracy on-line
 • Brak ograniczeń czasowych
 • Zaświadczenie wystawiane „od ręki”
59,00PLN

Additional Details

 • 10punktów
 • 8 lipca 2020 11:04
Zawartość kursu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 1 10 points

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 2 10 points

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 3 10 points

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz związana z nimi profilaktyka

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 4 10 points

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 5 10 points

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 6 10 points

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 7 10 points

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 8 10 points

Test podsumowujący szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

0 Lessons / 1 Quizes
Pracodawcy i kierujący pracownikami test 10 points 30m
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup