Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

 • m.tytyk
 • 15/100 Students
 • BHP
 • 8 Lessons /1 Quizes
Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Zawartość kursu

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 • Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 z pozn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141; t.j. Dz.u. z 2009r. poz. 1040, zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, poz. 2432; Dz.U. z 2019r. poz. 1043, poz. 1495).

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganej kwalifikacji oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kursu

Samokształcenie kierowane na podstawie szczegółowego materiału. Możliwość konsultacji w czasie trwania szkolenia w tematach będących przedmiotem kursu.

Dla kogo szkolenie?

 • Pracodawcy w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • Kierujący pracownikami – dyrektorzy, kierownicy, szefowie działów, mistrzowie, brygadziści, kierownicy innych zespołów

Częstotliwość szkoleń

 • Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 • Kolejne szkolenia w okresach co 5 lat.

Korzyści

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych z każdego miejsca pracy on-line
 • Brak ograniczeń czasowych
 • Zaświadczenie wystawiane „od ręki”
65,00PLN

Additional Details

 • 10punktów
 • 8 lipca 2020 11:04
Zawartość kursu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 1 10 points

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 2 10 points

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 3 10 points

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz związana z nimi profilaktyka

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 4 10 points

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 5 10 points

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 6 10 points

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 7 10 points

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracodawców - Lekcja 8 10 points

Test podsumowujący szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

0 Lessons / 1 Quizes
Pracodawcy i kierujący pracownikami test 10 points 30m
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup