Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

 • m.tytyk
 • 9/100 Students
 • BHP
 • 5 Lessons /1 Quizes
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Zawartość kursu

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 1. a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 2. b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 3. c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 4. d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 z pozn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141; t.j. Dz.u. z 2009r. poz. 1040, zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, poz. 2432; Dz.U. z 2019r. poz. 1043, poz. 1495).

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganej kwalifikacji oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kursu

Samokształcenie kierowane na podstawie szczegółowego materiału. Możliwość konsultacji w czasie trwania szkolenia w tematach będących przedmiotem kursu.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość szkoleń

 • Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.
 • Kolejne szkolenia w okresach co 5 lat lub 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych.

Korzyści

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych z każdego miejsca pracy on-line
 • Brak ograniczeń czasowych
 • Zaświadczenie wystawiane „od ręki”
65,00PLN

Additional Details

 • 10punktów
 • 6 lipca 2020 16:37
Zawartość kursu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 1 10 points

Wypadki przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 2 10 points

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 3 10 points

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 4 10 points

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 5 10 points

0 Lessons / 1 Quizes
Pracownicy administracyjno-biurowi test 10 points 30m
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
New
Best Seller
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup