Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół

  • m.tytyk
  • 67/100 Students
  • BHP
  • 7 Lessons /1 Quizes
Szkolenie BHP dla pracowników szkół

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych jest skierowane głównie do pracowników szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty. Jest przeznaczone także dla pracowników instytucji badawczych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i oświaty powinno się odbyć do 12 miesięcy po szkoleniu wstępnym BHP. Powinno być przeprowadzane regularnie co 5 lat.

Zakres tematyczny szkolenia BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych uwzględnia podstawowe regulacje prawne związane z BHP i bezpiecznym wykonywaniem zawodu, problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, wypadki i zagrożenia w procesie pracy i postępowanie w sytuacjach zagrożenia, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. Program szkolenia obejmuje także wybrane procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole, w tym w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Forma kształcenia i przebieg szkolenia BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Szkolenie BHP odbywa się w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie udostępnionych przez nas materiałów. Ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy w placówkach oświatowych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych odbywa się całkowicie online. Kurs może zostać rozpoczęty w dowolnym momencie. Materiały dostępne są po zalogowaniu się po naszego serwisu. W czasie trwania kursu możliwe są konsultacje, które obejmują zakres tematyczny szkolenia.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych odbywa się online, składa się z 7 lekcji w formie PDF. Kurs kończy krótki test sprawdzający. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostanie wystawiony imienny certyfikat o odbyciu szkolenia. Zaświadczenie dostępne “od ręki” w wersji elektronicznej lub wysłane w formie papierowej na podany adres.

59,00PLN

Additional Details

  • 10punktów
  • 18 czerwca 2020 14:50
Zawartość kursu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 1 10 points

Wypadki przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 2 10 points

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 3 10 points

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 4 10 points

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 5 10 points

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnetrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 6 10 points

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników szkół - Lekcja 7 10 points

Test podsumowujący szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

0 Lessons / 1 Quizes
Pracownicy systemu oświaty test 10 points 30m
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
New
Best Seller
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup