Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

  • m.tytyk
  • 23/100 Students
  • BHP
  • 5 Lessons /1 Quizes
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przeznaczone jest dla wszystkich pracowników biurowych, w także dla tych, którzy pracują przy obsłudze monitorów ekranowych. Kurs ten jest przeznaczony również dla tych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest to szkolenie okresowe, które powinno być przeprowadzone między 6 a 12 miesiącem od szkolenia wstępnego BHP. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane regularnie co 5 lub 6 lat.

Zakres tematyczny szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych

W szkoleniu okresowym BHP dla pracowników administracyjno-biurowych poruszone są wybrane zagadnienia związane m.in. z regulacjami prawnymi dotyczącymi BHP z zakresu prawa pracy, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i profilaktyką zdrowia, postępowaniem w sytuacji zagrożenia oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z organizacją stanowisk pracy – zasady ergonomii, obsługi stanowisk komputerowych i innych urządzeń biurowych.

Przebieg szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach administracyjnych i biurowych na podstawie udostępnionych przez nas materiałów. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych ma formę samokształcenia kierowanego i jest kursem online. Przez cały okres trwania kursu możliwe konsultacje w zakresie przedmiotu szkolenia.

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach administracyjnych i biurowych na podstawie udostępnionych przez nas materiałów. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych ma formę samokształcenia kierowanego i jest kursem online. Przez cały okres trwania kursu możliwe konsultacje w zakresie przedmiotu szkolenia.

59,00PLN

Additional Details

  • 10punktów
  • 6 lipca 2020 16:37
Zawartość kursu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 1 10 points

Wypadki przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 2 10 points

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 3 10 points

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 4 10 points

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1 Lessons / 0 Quizes
BHP dla pracowników biurowych - Lekcja 5 10 points

0 Lessons / 1 Quizes
Pracownicy administracyjno-biurowi test 10 points 30m
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
New
Best Seller
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup