Szkolenie wstępne z zakresu BHP online

Szkolenie wstępne z zakresu BHP online

  • m.tytyk
  • 6/100 Students
  • BHP
  • 10 Lessons /0 Quizes

Oferujemy Państwu szkolenia okresowe BHP skierowane dla różnych grup zawodowych i stanowisk. To Państwo samodzielnie decydujecie o skierowaniu pracownika na wybrany kurs.

Szkolony pracownik może w dogodnym czasie rozpocząć kurs, który kończy się testem sprawdzającym. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP, w krótkim czasie wysyłamy na wskazany adres mailowy w lub tradycyjną pocztą.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny kończy się wystawieniem i
przesłaniem “Karty szkolenia wstępnego”. Należy pamiętać o przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego w miejscu pracy i wypełnieniu właściwych pozycji w “Karcie szkolenia wstępnego”.

Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez szkolenia wstępnego BHP – instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Należy pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe pracownik przechodzi do 6 m-cy lub do 12 m-cy od dnia zatrudnienia, w zależności od grupy stanowisk.

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 z pozn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141; t.j. Dz.u. z 2009r. poz. 1040, zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, poz. 2432; Dz.U. z 2019r. poz. 1043, poz. 1495).
  • Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020r. w związku wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695).

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganej kwalifikacji oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

FORMA SZKOLENIA

Samokształcenie kierowane na podstawie szczegółowego materiału. Możliwość konsultacji w czasie trwania szkolenia w tematach będących przedmiotem kursu.

DLA KOGO SZKOLENIE?

Nowo zatrudnianych pracowników

Studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką

Uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu

49,00PLN 65,00PLN

Additional Details

  • 20punktów
  • 2 listopada 2020 15:16
Zawartość kursu

Istota bezpieczeństwa i higiena pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 1 10 points

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 2 10 points

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 3 50 points

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 4 10 points

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 5 10 points

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 6 10 points

Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 7 10 points

Profilaktyczna opieka lekarska

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 8 10 points

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 9 50 points

Postępowanie w razie wypadku

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 10 50 points
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup