Szkolenie wstępne z zakresu BHP online

Szkolenie wstępne z zakresu BHP online

  • m.tytyk
  • 18/100 Students
  • BHP
  • 10 Lessons /0 Quizes

Szkolenie wstępne BHP online

Obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP dla nowo przyjętych pracowników, praktykantów i uczniów szkół zawodowych, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu.

Oferowane przez nas szkolenie wstępne – instruktaż ogólny z zakresu BHP jest przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, zatrudnionych na różnych stanowiskach.

Szkolenie wstępne BHP - forma kształcenia

Szkolenie wstępne z zakresu BHP jest przeprowadzone w całości online, w formie samokształcenia kierowanego. Uczestnik szkolenia nabywa, aktualizuje i uzupełnia swoją wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie dostarczonych przez nas materiałów szkoleniowych. W czasie trwania szkolenia nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji i w razie potrzeby udzielą konsultacji z zakresu tematyki kursu.

Szkolenie wstępne BHP online - przebieg szkolenia

Po dokonaniu zakupu, na koncie pojawi się dostęp do wybranego kursu BHP online. Szkolenie może zostać rozpoczęte w dowolnym momencie. Kurs składają się z 10 lekcji, każda z nich dostępna jest w formie PDF. Po ukończeniu wszystkich lekcji zostanie przesłany certyfikat ukończenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie Karty Szkolenia Wstępnego, zostanie niezwłocznie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną bądź kurierem. Szkolenie wstępne BHP powinno być uzupełnione o instruktaż stanowiskowy, który każdy pracodawca przeprowadza we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami.

Okresowe szkolenia BHP online

Pracodawca w okresie od 6 do 12 miesięcy (w zależności od grupy zawodowej) musi przeprowadzić szkolenie okresowe. Tematyka szkolenia okresowego powinna być dopasowana do określonej grupy zawodowej.

W swojej ofercie posiadamy szereg szkoleń okresowych BHP online, dopasowanych do różnych grup zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi kursami BHP online.

DLA KOGO SZKOLENIE?

Nowo zatrudnianych pracowników

Studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką

Uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu

59,00PLN

Additional Details

  • 10punktów
  • 2 listopada 2020 15:16
Zawartość kursu

Istota bezpieczeństwa i higiena pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 1 10 points

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 2 10 points

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 3 50 points

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 4 10 points

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 5 10 points

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 6 10 points

Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 7 10 points

Profilaktyczna opieka lekarska

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 8 10 points

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 9 50 points

Postępowanie w razie wypadku

1 Lessons / 0 Quizes
BHPIO - Lekcja 10 50 points
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup